Ustawa o ochronie lokatorów, wypowiedzenie umowy najmu. Rosną ceny najmu mieszkań i lokali. Kominek w bloku mieszkalnym. Coraz większa sprzedaż małych mieszkań. lokale konin, nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, lokale w koninie, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

Konin Nieruchomości Lokale

domy, nieruchomości w budownictwie

Jastrych - to wylewka pod ostateczną warstwę wykończenia podłogi, warstwa wyrównawcza, o grubości najczęściej ok. 4cm. Do ułożenia jastrychu stosuje się dzisiaj przeróżne mieszanki betonowe o odpowiednich właściwościach np. samopoziomujące się i o niskim skurczu. Spotyka się jastrych mokry, wylewka przygotowywana na mokro i wylewana bezpośrednio na budowie, oraz suchy jastrych.

finanse: sprzedaż mieszkania

Zabezpieczenie kredytu - Wiele banków umożliwia zabezpieczenie na nieruchomości osoby trzeciej. W takim przypadku osoba ta w określony przez bank sposób, będzie uczestniczyła w kredycie jako pełnomocnik lub współkredytobiorca.

ubezpieczenia - mieszkania

Waloryzacja - (indeksacja) podwyższenie składki lub sumy ubezpieczenia. Ma chronić ją przed inflacją. Waloryzacją objęte są składki emerytalne w I filarze.

Ustawa o ochronie lokatorów, wypowiedzenie umowy najmu

Ustawa o ochronie lokatorów reguluje zasady wypowiedzenia umowy najmu. Należy zwrócić uwagę, że wynajmujący nie ma innych możliwości wypowiedzenia umowy, a wszelkie zapisy w umowie sprzeczne z poniższymi zasadami są nieważne. Zgodnie z ustawą wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokona... » więcej

Rosną ceny najmu mieszkań i lokali

Pośrednicy nieruchomości sugerują, że w tym roku we wszystkich większych miastach ceny najmu mieszkań będą o kilkadziesiąt złotych wyższe niż obecnie. Dotyczy to zarówno kawalerek, jak i większych mieszkań. Przewidywany zastój sprzedaży mieszkań nie spowodował większego wzrostu czynszów za wynajem ... » więcej

Coraz większa sprzedaż małych mieszkań

Pośrednicy i agencje nieruchomości uważają, że obecny kryzys w gospodarce światowej oraz coraz bardziej realna groźba nadejścia jego kolejnej fali sprawiają, że Polacy obecnie poszukują lokali mieszkalnych o mniejszym metrażu, niż wcześniejszych latach, a więc okresie bumu na rynku nieruchomości. P... » więcej

Kominek w bloku mieszkalnym

Ostatnio spotyka się dużo osób będących właścicielami swoich mieszkań, że chciałoby się czuć jak w domu jednorodzinnym i zamontować w nim kominek. Czasami jest to możliwe ale wymaga spełnienia szeregu warunków zapisanych w odpowiednich ustawach i rozporządzeniach. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawi... » więcej

lokale konin, mieszkania nieruchomości

lokale konin, nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, lokale w koninie, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana

domy jednorodzinne w budownictwie

Nośność ogniowa - Zdolność konstrukcji lub elementu do przenoszenia obciążeń w trakcie trwania pożaru. Nośność ogniową oznacza się symbolem (R) oraz określa się w minutach, np. R 60. Im dłuższy czas nośności ogniowej, tym dłuższy czas na ewentualną ewakuację domowników podczas pożaru, tym mniejsze szkody spowodowane ogniem i łatwiejsze ugaszenie go.

prawo: sprzedaż mieszkań

Nabycie i utrata własności na podstawie umowy sprzedaży - Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

działka w ubezpieczeniach

Ubezpieczenie przedmiotów wartościowych - mogą to być dzieła sztuki, antyki oraz zbiory kolekcjonerskie znajdujące się w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym mogą być objęte ochroną ubezpieczeniową po opłaceniu dodatkowej składki oraz pod warunkiem uprzedniego skatalogowania i wyceny rzeczoznawcy na koszt ubezpieczającego.

Ubezpieczenie domu / mieszkania - Umowę ubezpieczenia zawiera się na wniosek Ubezpieczającego na okres roczny bądź okres krótszy lub dłuższy od roku (ubezpieczenie krótkoterminowe, długoterminowe) w zależności od potrzeb lub okoliczności. Najczęściej jest to okres 12 miesięcy.

finanse: domu, mieszkania

Prowizja z tytułu udzielenia kredytu - opłata jednorazowa płatna przy podpisaniu umowy kredytowej lub w inny sposób np. w trakcie spłaty kredytu. Wysokość prowizji i sposób jej pobrania jest dokładnie opisany w każdej umowie kredytowej. Prowizja stanowi średnio od 0 do 3% wartości udzielonego kredytu w zależności od banku.

Polecenie Zapłaty - to forma regulowania powtarzających się płatności, niezależnie od kwoty oraz ich częstotliwości. Polecenie Zapłaty jest transakcją inicjowaną przez wierzyciela. Polecenie zapłaty to polski odpowiednik usługi działającej w europejskich systemach rozliczeń pod nazwą Direct Debit.

Konin Nieruchomości Lokale © 2019

Ustawa o ochronie lokatorów, wypowiedzenie umowy najmu. Kominek w bloku mieszkalnym. Rosną ceny najmu mieszkań i lokali. Coraz większa sprzedaż małych mieszkań. lokale konin, nieruchomości, mieszkania, domy, działki, grunty, lokale w koninie, sprzedaż, kupno, wynajem, zamiana